Obejście - iOS retail mode

Tutaj znajdziesz instrukcje krok po kroku, jak zainstalować SmartCircle Presenter na urządzeniach z systemem iOS działających w trybie detalicznym

  1. Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do źródła zasilania i ma więcej niż 70% baterii 

  2. Upewnij się, że widzisz wygaszacz ekranu

  3. Długie naciśnięcie prawego górnego rogu urządzenia iOS z 3 palcami blisko siebie bez dotykania wcięcia

  4. Po wyświetleniu ekranu Status wybierz opcję Reset

  5. Wybierz opcję Wymaż całą zawartość i ustawienia



Dla niektórych regionów geograficznych znajdziesz 2 opcje: 

  1. Wymazanie wszystkich aplikacji - Urządzenie resetuje się jako zupełnie nowe urządzenie. Wybierz tę opcję.
  2. Nie wymazywanie wszystkich aplikacji - Ten sposób jest jak restart trybu detalicznego urządzenie pobierze wszystkie aplikacje dla danego regionu.