Uživatelská příručka - Android Factory reset

Obnovení do továrních nastavení, známé také jako tvrdý reset, je postup k obnovení původního stavu systému zařízení a nastavení výrobce.

Pokud zařízení není zcela nové, MUSÍ být dodržen následující postup, aby byla zajištěna úspěšná instalace a funkce SmartCircle.

Tento postup odstraní všechny účty, předchozí nastavení a informace (včetně obrázků, videí atd.) uložené v zařízení.

Pokud už byla na zařízení spuštěna kampaň, bude nutné nejprve odstranit aplikaci SmartCircle Display.

Postup:

  1. Otevřete hlavní nabídku.
  2. Přejděte do Nastavení a můžete buď:
    1. Klepnout na Rozšířené nastavení/Obecné nastavení/Systém > Zálohování a obnovení dat/Resetovať > Obnovení továrních dat/Resetovať telefon.
    2. Vyhledat „Obnovení továrních dat“/"Resetovať telefon" > Obnovení továrních dat.
  3.  Klepněte na Resetovat telefon/Obnoviť telefon.
  4. V případě, že jsou na telefonu uložena data a nainstalovány externí aplikace, klepněte na Smazat vše.

Toto NENÍ doporučeno, ale pokud nelze provést obnovení továrního nastavení, pokračujte Basic instalací. 

Pamatujte, že zařízení nemusí správně fungovat a může z dlouhodobého hlediska vyžadovat častější technickou podporu.