Uživatelská příručka – Jak zrušit přiřazení (odstranit) aplikaci SmartCircle Display

Tato příručka vám ukáže, jak zrušit přiřazení zařízení a odstranit aplikaci SmartCircle.

Tento postup je nezbytný pro správné odstranění SmartCircle ze zařízení.

Dokud NEBUDE dodržený uvedený postup níže, zařízení se bude stále zobrazovat v planogramu.

Než začneme

Pamatujte, že aplikace Display se aktivuje automaticky. Proto doporučujeme mít po ruce následující informace:

Kroky

 1. Otevřete Display 4 a deaktivujte jej:
   tap5-gif
  1. Klepněte 5krát do pravého dolního rohu obrazovky.
  2. Zadejte PIN kód zařízení.
 2. Klepněte na tlačítko Enroll this device ve spodní části obrazovky.
 3. Zadejte desetimístný (10) enrollment kód a klepněte na Validate.
 4. Klikněte na Unassign.
 5. Zobrazí se upozornění Enrollment warning. Klepněte na tlačítko Yes.
 6. Zobrazí se další varovná zpráva požadující obnovení továrního nastavení. Klepnutím na Yes obnovíte původní stav systému zařízení a nastavení výrobce.

Tento poslední krok odstraní všechny účty, předchozí nastavení a informace (včetně obrázků, videí atd.) uložené v zařízení.

Video