Podręcznik użytkownika - Instalacja SmartCircle Basic (Android)

Ten przewodnik pomoże Ci zainstalować SmartCircle z Google Play store lub sideloading z https://sensormedia.com/apps.

Ten przewodnik pokazuje kroki, aby zainstalować SmartCircle bez użycia ani ogólnego, ani konkretnego kodu QR.

Postępuj zgodnie z tą metodą tylko wtedy, gdy nie jest możliwe przeprowadzenie instalacji QR

Wideo

Kroki:

 1. Pobierz aplikacje z witryny Sensormedia.com:
  1. Wejdź na stronę https://sensormedia.com/apps
  2. Pobierz SmartCircle Display
 2. Otwórz aplikację SmartCirlce Display.
  Najpierw zobaczysz listę Warunków umowy. Przewiń w dół i dotknij przycisku akceptujterms&conditions
 3. Później zobaczysz listę Kart. Karty te są uprawnieniami, które muszą być przyznane, aby umożliwić pełną funkcjonalność SmartCircle. 

  Każda karta natychmiast zniknie po ich włączeniu

  cards

 4. Podręcznik użytkownika - Zapisywanie urządzenia z systemem Android do urządzenia i pozycji