Podręcznik użytkownika - Jak usunąć (deistalacji) aplikację SmartCircle Display

Ten poradnik pokaże Ci, jak odznaczyć urządzenie i ostatecznie usunąć SmartCircle Apps.

Procedura ta jest niezbędna do prawidłowego usunięcia SmartCircle z urządzenia. 

Jeśli poniższe kroki NIE zostaną wykonane, urządzenie nadal będzie widoczne na planogramie.

Zanim zaczniemy

Proszę pamiętać, że Display będzie automatycznie aktywowany. Dlatego sugerujemy, aby mieć pod ręką następujące informacje:

 • Kod PIN urządzenia
 • Kod rejestracji

Kroki:

 1. Otwórz Display4 i rozbrój go
  1. Stuknij 5 razy w prawym dolnym rogu ekranu
  2. wprowadź kod PIN urządzenia
   tap5-gif
 2. Stuknij przycisk Enroll this device (Zapisz urządzenie) w dolnej części ekranu.
 3. Wprowadź dziesięcio (10) cyfrowy kod rejestracji i stuknij przycisk Validate (Zatwierdź).
 4. Kliknij przycisk Anuluj przypisanie.
 5. Zostanie wyświetlone ostrzeżenie o zapisie w celu potwierdzenia działania. Kliknij Tak
 6. Pojawi się kolejny komunikat ostrzegawczy z prośbą o wykonanie resetu fabrycznego. Kliknij Tak, aby przywrócić oryginalny stan systemu i ustawienia producenta urządzenia.

Ten ostatni krok spowoduje usunięcie i skasowanie wszystkich kont, poprzednich ustawień i informacji (w tym zdjęć, filmów itp.) zapisanych w urządzeniu. 

Video: